Kontakt

Kontakt:
Jan Erdholm, projektledare för Jul i Gemenskap och verksamhetschef för Ny Gemenskap
Epost: jan.erdholm@nygemenskap.org