Vill du bidra?

Det går också att bidra genom plusgiro:
Använd PG 900 533-1, Föreningen Ny Gemenskap, märk inbetalning ”Jul i Gemenskap”