Vill du bidra?

Jul i gemenskap insamling

Det går också att bidra genom plusgiro:
Använd PG 90 05 33 – 1, Föreningen Ny Gemenskap, märk inbetalning ”JIG”