Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till?

Från den 1 december kommer du att kunna anmäla ditt intresse för Julkassen 2020 via Volontärbyrån, här hittar du samtliga uppdrag: https://www.volontarbyran.org