Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till?

Frivilliga kan anmäla sig via www.volontarbyran.org från och med den 15 oktober.

Mer information

Har du frågor som rör volontäruppdragen för Jul i Gemenskap, skicka mail till: julvolontar@gmail.com

Har du frågor om själva arrangemanget, kontakta Magnus Helmner: magnus@nygemenskap.org