Jul i gemenskap 2020

Coronapandemin påverkar även Jul i gemenskap

Årets Jul i gemenskap får inte ta emot fler än totalt 50 personer vid ett och samma tillfälle

Vi planerar nu för Jul i gemenskap på flera platser i Stockholm. Planeringen för platser och tider pågår och hemsidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Vill du hjälpa till?
Vi behöver volontärer även i år men volontäruppdragen kommer i år att släppas först 1 november.
Har du frågor om arrangemanget, maila: jul@nygemenskap.org

Ladda ner insamlingsbild här: Insamlingsbild Jul i Gemenskap

Är du intresserad av andra delar i Ny Gemenskaps verksamhet, se hemsidan: www.nygemenskap.org